Top
   

SILVERFALLET

Vid Silverfallet kan man skåda det mäktiga vattenfallet som kastar sig 60 meter utför bergskanten.

Över kalkstenshällarna rinner vattnet och mitt i fallet passerar det brottytor av alunskiffer. Fallen planar sedan ut över sandstenshällarna.

Under 1800-talets första hälft var Karlsfors Skaraborgs största alunbruk. Efter nedläggning ersattes detta av kalkbränning. Vid Silverfallet med dess område ser man rester efter brytning av alunskiffer och kalksten, med lämningar som rödfyrhögar och kalkugnar.

För att förenkla för dig som besökare att ta del av den historia som Silverfallet har att berätta, så rekommenderar vi dig att ladda ner appen Kulturväg Skaraborg. Där kan du välja en promenad till fots, som tar dig runt bland de olika platserna vid Silverfallet. Appen kommer ge dig mer spännande information om vad som pågick här tidigare.

Större delen av sluttningen vid Silverfallet-Karlsfors består av ädellövskog som har en tydligt kalkpåverkad flora. På våren exploderar naturen, och man kan skåda blåsippa, smånunneört, lungört och sällsynta inslag av gulsippa.

På rödfyrhögarna växer framförallt björk och sälg. Även de mindre partierna med öppen betesmark har en rik flora med klasefibbla, stor blåklocka, brudbröd och spåtistel. I Silverfallets vattenfall finns stora mängder rutlungmossa och kvarn-bäckmossa. Den fågelintresserade kan kanske få skåda forsärla och strömstare, då de häckar vid Silverfallet.

En vintervandring upp längs fallets isformationer är också spännande. Avnjut detta vackra även vintertid med en god kopp choklad.

Vid Silverfallet kan man även pausa under sin vandring på Billingeleden. Etapp 3 på Billingeleden tar dig mellan sommarparadiset Högsböla ängar och det glittrande Silverfallet.

Etapp 4 på Billingeleden tar dig mellan det glittrande vattenfallet, Silverfallet, och naturreservatet Lycke lilla Höjen.


« Tillbaka