Top
   

UTSTÄLLNING - LAGER AV HISTORIA

Klicka för större bild

Platåbergens Geopark

En utställning som berättar om det världsunika platåbergslandskapet och dess historia. I platåbergslandskapet har vi flera geologiska fenomen som är speciella och unika i världen.

De västgötska platåbergen med sin variation i bergarter har gett förutsättningar för helt unika naturmiljöer som idag är mycket viktigt för oss för både återhämtning och rekreation.

Den bördiga jorden och det platta landskapet mellan bergen har varit optimalt för att odla på och bidragit till att samhällen vuxit fram här.

Platåbergens olika bergarter upptäcktes vara råvaror med många användningsområden och människorna i området har levt med stenen som tillgång i alla tider.

Under 1800-talets första hälft var Karlsfors Skaraborgs största alunbruk. Efter nedläggning ersattes detta av kalkbränning. Ett minisamhälle växte upp kring industrin och idag finns här Karlsfors gård och de gamla arbetalängorna kvar som rymmer både butik och konstutställning. Vid Silverfallet med dess område ser man rester efter brytning av alunskiffer och kalksten, med lämningar som rödfyrhögar och kalkugnar.

Besök Museet på Karlsfors och ta reda på hur allt hänger ihop. Utställningen är öppen i samband med Butiken på Karlsfors.

Öppetider: Torsdag 11-18, Fredag 11-18, Lördag 11-16, Söndag 11-16.

www.platabergensgeopark.se   


« Tillbaka