Top
   

MUSEET PÅ KARLSFORS

Klicka för större bild

ETT MUSEUM VI GÖR TILLSAMMANS!

Vi som bor i trakten vill berätta hur livet såg ut för 100 år sedan på Billingen - Falbygden. Det som idag är en fantastisk natur vid Silverfallet är ett landskap som formades på många sätt - av en stenindustri.

Ta reda på berättelser i museet om hur gick det till när områden med stenbrott började öka i bergen och alun- och kalkframställning blev en framgångsrik industri.

En del intresserade av att skapa museets verksamhet skänkte industriföremål och bilder som du kan se på utställningen. Redskap och intressanta stenar går att känna och lukta på. Ett innehåll som visas tillsammans med utställningen Lager av historia från Platåbergens Unesco global geopark.

KULTURMINNEN

Vandra i Silverfallet och identifiera spår av historiska lämningar från alunproduktion på 1800-talet och kalkframställning under senare period. Det går att upptäcka rester av en kvarn och fördämningar vid flödet, en bro, kalkugnar och andra grunder till byggnader som gömmer sig under den härliga vegetationen.

Museet erbjuder guidningar runt om i naturreservatet och på gården, så att du kan upptäcka en industri som förut var stor, med berättelser om människor som bodde i närheten och i arbetarbostäderna.

Museets aktiviteter är gratis. Vi uppskattar frivilligt ekonomiskt stöd till vår ideella verksamhet. Du kan också stödja museet genom att bli medlem för 100 kr/år. (Se QR-koden för swish till höger/nedan)

FÖRENINGEN

Vi är en ideell kulturförening för medborgardialog kring natur- och kulturarv i Billingen – Falbygden.

Du behöver inte vara expert eller bo i trakten för att vara med. Studiecirkeln är alltid öppen för nya intresserade. Inom föreningen finns också en grupp som håller på att utbilda sig inom guidning.

Vi träffas på Karlsfors en gång i månaden för en go fika och diskussion. Vi brukar ha en person som berättar, en slags föreläsning där deltagarna aktivt bidrar med egna historier.

Museet på Karlsfors har stöd från Kulturallians och Studieförbundet Vuxenskolan.

Vi är ett arbetslivsmuseum i nätverket NAV (Industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst).
Vi är också en av ArbetSams medlemmar.


   


« Tillbaka